Oedolion


image

FFIWS-FFIT – Sesiynau newydd i bawb 16+ oed

Mwynhewch dipyn o Salsa, Cha Cha Cha, Tango, Jazz a llawer mwy wrth i ni ‘ffwsio’ yr holl arddulliau dawnsio gwahanol hyn gyda’i gilydd ar gyfer sesiwn ffitrwydd hwyliog, egniol ac addas i bawb:

Pob Dydd Sadwrn (yn dilyn tymor ysgol)
12.00-1.00. Galeri Caernarfon
£5 y sesiwn – sesiwn cyntaf am ddim

Eisiau dod ond dim gofal plant? Dewch a nhw gyda chi! Bydd WIFI, tudalennau lliwio a phensiliau ar gael yn y stiwdio. Mae croeso iddynt hefyd ymuno’r sesiwn.

Poster Ffiws-Ffit

 

(credit Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru am y llun)

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org