Oedolion


Bale i Oedolion

16+ Oed

Dysgu techneg Bale / Dysgu gwaith 'rep' bale clasurol

Yn dechrau 13.01.24

Pob Dydd Sadwrn 1.00 - 1.50pm

Galeri,Caernarfon

£5 y sesiwn

Archebu'ch lle: post@dawnsibawb.org / 01286 685220

Cwmni Dawns Llwybrau

Cwmni Dawns Gynhwysol ddwyieithog ar gyfer pobl anabl 16+ oed.

Sesiynau Zoom wythnosol ar nos Lun 6.30-7.15yh.

Sesiynau wyneb i wyneb bob mis yn Galeri, Caernarfon.

£10 am y tymor (10 wythnos)

Dechrau 08.01.2024.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch gyda lauren@dawnsibawb.org neu ffoniwch 01286 685220

 

(credit Cwmni Dawns Genedlaethol Cymru am y llun)

Dawns i Bawb, Uned 2, Galeri, Doc Victoria, Caernarfon, LL55 1SQ, Cymru
Ffôn: +44 (0) 1286 685 220 | E-bost: post@dawnsibawb.org